• วีธีทำให้ MSN อยู่ start bar มุมล่างขวา !!!
  • เข้า ไปที่  1.  Computer
                    2.  เลือก c:
                    3.  เลือก Programfile
                    4.  เลือก Windows Live
                    5.  เลือก Messenger6. คลิกขวาไอคอน msnmsgr แล้วเลือก Trobleshoot compatibility


7. เลือก Troubleshoot program

8. คลิกช่อง The program worked ให้มีเครื่องหมายถูก แล้วกด Next

9. เลือก Windows XP Service Pack 2 หรือ Pack 3 ก็ได้ แล้วกด Next
10. คลิกที่ Start the program แล้วมันก็จะขึ้น Pragram Windows Live
Messenger มา เราก็กด Next ไป

  11. เลือก Yes, save these settings for this program

12.  เลือก Close the troubleshoot

13.ผลที่ได้ออกมาComment

Comment:

Tweet